2022:

Årets Uppfödare:
1 Kennel Beachrunner's.

Årets Grytparson:
1 B's Boxster,
1 B's Taycan.

Årets Utställningsparson:
1 B's Targa,
6 B's Camille Claudel,
26 B's Mesimarja.

2019:

Årets Uppfödare:
2 Kennel Beachrunner's.

Årets Parson:
1 B's Mesimarja.

Årets Grytparson:
1 B's Mesimarja,
6 B's Mustikka.

Årets Utställningsparson:
14 B's Mesimarja,
19 Florence,
22 B's Expected Glory.

Årets Noseworkparson:
6 B's Pannacotta.

Dessutom:
1 grytjaktchampionat (Essi).
1 utställningschampionat (Florence).
Essi har som första Parson gjort ett godkännt jaktprov på frilevande vildsvin.

2018:

Årets Uppfödare:
2 Kennel Beachrunner's.

Årets Grytparson:
3 B's Expected Glory.

Årets Utställningsparson:
7 B's Expected Glory,
10 B's Don Rillosson,
13 B's Crème Caramel,
15 Florence.

Årets Rallylydnadsparson:
2 B's Pannacotta.

Årets Arbetande Parson:
4 B's Pannacotta.

Årets Noseworkparson:
6 B's Pannacotta.

Dessutom:
Turbo har som första Parson fått Diplom för godkänt anlagsprov i vildsvinshägn.
Turbo har som första Parson också fått omdömet UTMÄRKT för anlagsprov på vildsvin i hägn för terrier - med full pott på alla delmoment - 44 poäng!!!

2017:

Årets Uppfödare:
2 Kennel Beachrunner's.

Årets Grytparson:
1 B's Hokuspokus,
2 B's Tiramisu,
5 B's Frida.

Årets Utställningsparson:
3 B's Don Rillosson,
8 B's Crème Caramel,
10 Florence,
28 B's Tamarind.

Årets Rallylydnadsparson:
1 B's Pannacotta.

Årets Arbetande Parson:
2 B's Pannacotta.

Årets Noseworkparson:
1 B's Pannacotta.

Dessutom:
2 grytjaktchampionat (Tira och Turbo).
1 rallylydnadschampionat (Kotten).
Lillo BIS 1:a på Parsonspecialen.
Vilda BIM på Parsonspecialen.

2016:

Årets Uppfödare:
1 Kennel Beachrunner's.

Årets Parson:
1 B's Don Rillosson.

Årets Grytparson:
2 B's Don Rillosson,
3 B's Tiramisu.

Årets Utställningsparson:
11 B's Don Rillosson,
35 B's Crème Caramel,
36 B's Bombardier.

Årets Rallylydnadsparson:
1 B's Pannacotta.

Dessutom:
1 grytjaktchampionat (Lillo).

2015:

Årets Uppfödare:
1 Kennel Beachrunner's.

Årets Parson:
2 B's Don Rillosson.

Årets Grytparson:
2 B's Donna,
2 B's Don Rillosson,
6 B's Hokuspokus,
6 B's Tenmoku.

Årets Utställningsparson:
8 B's Crème Caramel,
23 B's Don Rillosson,
26 B's Pannacotta,
40 B's Tiramisu.

Årets Viltspårparson:
4 B's Bombardier.

Årets Arbetande:
3 B's Pannacotta.

Årets Rallylydnadsparson:
1 B's Pannacotta.

Årets Lydnadsparson:
2 B's Pannacotta.

Dessutom:
1 grytjaktchampionat (Donna)
2 grytjaktprov 1:a pris (Lillo).

2014:

Årets Uppfödare:
1 Kennel Beachrunner's.

Årets Grytparson:
2 B's Donna,
5 B's Tiramisu.

Årets Utställningsparson:
21 B's Crème Caramel,
29 B's Tamarind.

Årets Arbetande:
2 B's Pannacotta.

Årets Rallylydnadsparson:
1 B's Pannacotta.

Årets Lydnadsparson:
2 B's Pannacotta.

Dessutom:
1 grytjaktprov 1:a pris (Donna).

2013:

Årets Uppfödare:
2 Kennel Beachrunner's.

Årets Grytparson:
5 B's Celadon,
5 B's Pannacotta,
5 B's Strima.

Årets Utställningsparson:
5 B's Crème Caramel,
40 B's Perazzi.

Årets Arbetande:
4 B's Pannacotta.

Årets Rallylydnadsparson:
1 B's Pannacotta.

Årets Lydnadsparson:
1 B's Pannacotta.

Dessutom:
1 grytjaktchampionat (Hugo).
2 utställningschampionat (Mella, Theo).

2012:

Årets Uppfödare:
1 Kennel Beachrunner's.

Årets Parson:
1 B's Perazzi,
2 B's Tiramisu,
7 B's Crème Caramel.

Årets Grytparson:
1 B's Perazzi,
4 B's Celadon,
6 B's Crème Caramel,
6 B's LillPila,
6 B's Donna,
6 B's Klinga,
6 B's Pan.

Årets Utställningsparson:
8 B's Crème Caramel,
11 B's Tiramisu,
23 B's Tamarind,
36 B's Perazzi.

Årets Viltspårparson:
1 B's Tiramisu.

Årets Rallylydnadsparson:
1 B's Pannacotta.

Dessutom:
1 grytjaktchampionat (Theo).
1 godkänt grytjaktprov (Hugo).
1 utställningschampionat (Tira).
1 viltspårschampionat (Tira).

2011:

Årets Uppfödare:
1 Kennel Beachrunner's.

Årets Parson:
1 B's Tamarind.

Årets Grytparson:
2 B's Celadon,
3 B's Mademoiselle Mabry,
3 B's Tamarind.

Årets Utställningsparson:
11 B's Tamarind,
29 B's Mademoiselle Mabry,
35 B's Sako,
35 B's Tamarillo,
40 B's Crème Caramel.

Årets Agilityparson:
16 Nado Shiz's D'Aghlidour.

Dessutom:
2 grytjaktchampionat (Tammi, Mabri).
1 godkänt grytjaktprov (Hugo).
1 utställningschampionat (Mabri).

2010:

Årets Uppfödare:
5 Kennel Beachrunner's.

Årets Parson:
3 B's Perazzi.

Årets Grytparson:
5 B's Perazzi.

Årets Utställningsparson:
6 B's Tamarind,
19 B's Tamarillo,
38 B's Perazzi,
56 B's Tikka.

Årets Agilityparson:
9 B's Tea-Dust.

Dessutom:
Tammi BIS 1:a på Parsonspecialen.

2009:

Årets Uppfödare:
1 Kennel Beachrunner's.

Årets Parson:
1 B's Tamarillo.

Årets Grytparson:
4 B's Rambutan,
4 B's Sako,
9 B's Tamarillo,
14 B's Mistral,
14 B's Filles De Kilimanjaro,
18 B's Mademoiselle Mabry,
18 Nado Shiz's D'Aghlidour,
22 B's Perazzi,
31 B's Tikka.

Årets Utställningsparson:
4 B's Tamarind,
12 B's Tamarillo.

Årets Agilityparson:
14 B's Tea-Dust,
16 Nado Shiz's D'Aghlidour.

Årets Arbetande parson:
11 Nado Shiz's D'Aghlidour.

Dessutom:
5 grytjaktchampionat (Pila, Mistral, Rillo, Gustav, Sako),
Tammi BIS 4:a på Parsonspecialen,
Rillo BIS 5:a på Parsonspecialen.

2008:

Årets Uppfödare:
4 Kennel Beachrunner's.

Årets Parson:
4 B's Tamarillo,
9 B's Tamarind,
17 B's Mademoiselle Mabry,
24 B's Tea-Dust.

Årets Grytparson:
7 B's Tamarillo,
10 B's Tamarind,
14 B's Mademoiselle Mabry,
14 Nado Shiz's D'Aghlidour,
25 B's Filles De Kilimanjaro.

Årets Utställningsparson:
23 B's Tamarind,
41 B's Tamarillo,
56 B's Mademoiselle Mabry,
77 B's Tea-Dust.

Årets Agilityparson:
12 B's Tea-Dust,
16 Nado Shiz's D'Aghlidour.

Årets Lydnadsparson:
7 Nado Shiz's D'Aghlidour.

Årets Arbetande parson:
8 Nado Shiz's D'Aghlidour.


2007:

Årets Uppfödare:
6 Kennel Beachrunner's.

Årets Parson:
1 B's Mistral.

Årets Grytparson:
1 B's Mistral,
24 Nado Shiz's D'Aghlidour.

Årets Utställningsparson:
4 B's Tamarind,
33 B's Tamarillo,
57 B's Mistral,
62 B's Tea-Dust.

Årets Agilityparson:
4 Nado Shiz's D'Aghlidour.

Årets Arbetande parson:
8 Nado Shiz's D'Aghlidour.

Dessutom:
1 grytjaktchampionat (Mistral),
1 utställningschampionat (Rillo),
Tammi BIS 3:a på Parsonspecialen.

2006:

Årets Uppfödare:
4 Kennel Beachrunner's.

Årets Parson:
2 B's Tamarind.

Årets Grytparson:
7 Nado Shiz's D'Aghlidour,
7 B's Mistral,
7 B's Tamarind.

Årets Utställningsparson:
2 B's Tamarind,
49 B's Tea-Dust,
51 B's Tamarillo.

Dessutom:
1 utställningschampionat (Tammi),
Tammi BIS 1:a på Parsonspecialen.